Wniosek z dnia 10.06.2021 r. (WB1-PP.1431.32.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 10.06.2021 r. (WB1-PP.1431.32.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

Dot. wniosku o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej
Lokalizacja: przy ulicy PI.Niepodległości,Poznańskiej,Harcerskiej,Szkolnej, Dworcowej.,Kórnik.

Proszę o niezwłoczne przesłanie dokumentów związanych z w/w inwestycją:

  • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ze zmianami),
  • decyzji o pozwoleniu na budowę ze zmianami - z projektu budowlanego: mapy zagospodarowania terenu obejmującego dziatki od 364 do 376/1 oraz części projektu budowlanego dotyczącego dz.372.

Pełna treść wniosku