Wniosek z dnia 10.06.2023 r. (SE-WAO.1431.23.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 10.06.2023 r. (SE-WAO.1431.23.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

 • z jakich lat w Państwa Urzędzie zachowały się i są przechowywane koperty dowodowe osób ZMARŁYCH?
 • czy wcześniej przekazywano koperty dowodowe do Archiwum Państwowego - jeśli tak - proszę podać nazwę Archiwum Państwowego i miejsce (ew. oddział) oraz zakres przekazanych lat
 • czy zostały podjęte jakiekolwiek decyzje odnośnie planów przekazania kopert dowodowych do Archiwum Państwowego?, jeśli tak - to kiedy zgodnie z tymi decyzjami jest planowane przekazanie zgodnie ze stanem faktycznym tych decyzji, jaki zakres lat i do jakiego Archiwum Państwowego (miejscowość lub oddział)?
 • do jakiego archiwum państwowego są przekazywane archiwa zakładowe z Państwa Urzędu (proszę podać nazwę archiwum i ewentualnie jego oddział zamiejscowy)
 • w jaki sposób macie Państwo uporządkowane koperty dowodowe? czy macie sporządzony inwentarz elektroniczny ułatwiający odszukanie danej osoby, czy jest on alfabetyczny, czy koperty dowodowe są uporządkowane jedynie seriami dowodów osobistych?
 • [dotyczy jeśli koperty lub ich część są uporządkowane jedynie seriami dowodów osobistych]
 • co w przypadku, gdy wnioskujący nie zna numeru dowodu osobistego ani serii a znane są wszelkie inne dane dotyczące właściciela koperty? Czy urząd podejmuje się odszukania koperty?
 • jaki jest koszt otrzymania dostępu do koperty dowodowej? Czy jest on uzależniony od ilości wniosków o dowód osobisty? Czy płaci się za dostęp "od osoby" do której należy koperta dowodowa?
 • czy osoba wnioskująca o zawartość koperty dowodowej może otrzymać zamiast kolorowego ksera dokumentacji wysłanej tradycyjną pocztą na adres wnioskodawcy - skany dokumentów z koperty? Jeśli tak - z jakim kosztem się to wiąże dla wnioskodawcy?
 • czy w przypadku gdy osoba wnioskująca dokona przedpłaty za wniosek o dostęp do dokumentacji (dołączając dowód opłaty do wniosku), a koperta nie zostanie odnaleziona
 • czy urząd zwraca wówczas pieniądze za wniosek i jeśli tak to w jakim terminie?
 • do 1975 roku dowody osobiste wydawała Komenda/Komisariat Powiatowy/Miejski Milicji Obywatelskiej. Której jednostce MO podlegała Państwa miejscowość przed 1975 rokiem (proszę o podanie miejscowości jednostki)? Chodzi o ustalenie, w którym miejscu mogą być koperty dowodowe wytworzone przed 1 stycznia 1975 roku, które zostały/lub nie zostały przekazane przez KPMO w chwili reformy administracyjnej kraju w 1975 roku.

Pełna treść wniosku