Wniosek z dnia 10.08.2023 r. (WB2-ET.1431.11.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 10.08.2023 r. (WB2-ET.1431.11.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  • czy na terenie gminy I miasta Kórnik obowiązują przepisy prawa miejscowego wymagające stosowana w odniesieniu do taksówek dodatkowych oznaczeń lub dodatkowego wyposażenia technicznego (przykładowo w postaci obowiązku uwidocznienia numeru bocznego lub umieszczenia na pojeździe herbu miejskiego),
  • czy na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) została podjęta uchwała lub uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik, wprowadzające obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń lub dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek? Jeśli taka uchwała lub uchwały zostały podjęte, wnoszę o udostępnienie Ich treści w sposób określony poniżej. W odpowiedzi proszę pominąć uchwały, które utraciły moc obowiązującą. Proszę natomiast uwzględnić także uchwały, które zostały już podjęte, natomiast data ich wejścia w życie nastąpi w przyszłości.

Pełna treść wniosku