Wniosek z dnia 10.11.2022 r. (WB1-PP.1431.46.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 10.11.2022 r. (WB1-PP.1431.46.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Czy została wydana decyzja o warunkach zabudowy w ramach postępowania administracyjnego oznaczonego numerem WB1-PP.6730.96.2017 z dnia 4.07.20217 r.?

Pełna treść wniosku