Wniosek z dnia 1.02.2022 r. (SE-WAO.1431.4.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 1.02.2022 r. (SE-WAO.1431.4.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Czy Państwa Urząd (lub jednostki podległe jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny itp.) podpisał w 2021 i/lub 2022 roku umowę (lub wysłał kartę zgłoszeniową) na szkolenie kilkudniowe, wyjazdowe (poza siedzibą urzędu/jednostki), które obejmowało wykłady, zakwaterowanie i wyżywienie. Jeżeli tak to prosimy o informację z jaką firmą (firmami), jaka była tematyka szkolenia (szkoleń), na jaką kwotę opiewała faktura (faktury) i ile osób zostało w tej kwocie przeszkolonych - w podziale na poszczególne szkolenia, jeżeli było ich więcej.
  2. Czy Państwa Urząd (lub jednostki podległe jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny itp.) podpisał w 2021 i/lub 2022 roku umowę (lub wysłał zamówienie) na szkolenie zamknięte, czyli odbywające się w siedzibie Państwa Urzędu i/lub jednostek podległych. Jeżeli tak to prosimy o informację z jaką firmą (firmami), jaka była tematyka szkolenia (szkoleń), na jaką kwotę opiewała faktura (faktury) i ile osób zostało w tej kwocie przeszkolonych - w podziale na poszczególne szkolenia, jeżeli było ich więcej.
  3. Czy Państwa Urząd (lub jednostki podległe jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny itp.) podpisał w 2021 i/lub 2022 roku umowę (lub wysłał kartę zgłoszeniową) na szkolenie Online. Jeżeli tak to prosimy o informację z jaką firmą (firmami), jaka była tematyka szkolenia (szkoleń), na jaką kwotę opiewała faktura (faktury) i ile osób zostało w tej kwocie przeszkolonych - w podziale na poszczególne szkolenia, jeżeli było ich więcej.
  4. Czy Państwa Urząd (lub jednostki podległe jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Dyrekcja szkoły itp.) podpisał w 2021 i/lub 2022 roku umowę (lub wysłał zamówienie) na zajęcia (warsztaty, wykłady, pogadanki, prezentacje, przedstawienia teatralne itp.) z zakresy szeroko rozumianej profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jeżeli tak to prosimy o informację z jaką firmą (firmami), jaka była tematyka zajęć (nazwa programu, szczególnie jeżeli znajduje się on na liście programów rekomendowanych), na jaką kwotę opiewała faktura (faktury) i ile uczniów zostało w tej kwocie przeszkolonych - w podziale na poszczególne umowy (zlecenia), jeżeli było ich więcej.
  5. Czy Państwa Urząd (lub jednostki podległe jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny itp.) zamówiły w 2021 i/lub 2022 roku materiały z zakresy szeroko rozumianej profilaktyki w postaci ulotek, plakatów, filmów lub gadżetów. Jeżeli tak to prosimy o informację z jakiej firmy, na jaką kwotę, oraz jaki rodzaj materiałów (ulotki, plakaty, filmy, gadżety) i w jakiej ilości został zamówiony.
  6. Czy Państwa Urząd (lub jednostki podległe jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny itp.) podpisała w 2021 i/lub 2022 roku umowę (lub wysłała zamówienie) na realizację Diagnozy Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jeżeli tak to prosimy o informację z jaką firmą (firmami), na jaką kwotę opiewała faktura (faktury) i ile osób zostało objętych badaniem (z podziałem na mieszkańców i uczniów).
  7. Czy Państwa Urząd (lub jednostki podległe jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny itp.), Państwa pracownicy lub pracownicy jednostek podległych, skorzystał w 2021 i/lub 2022 roku z programów lojalnościowych, gdzie otrzymuję się dobra materialne w zamian za wydatkowanie środków publicznych na usługi firmy zarządzającej danym programem lojalnościowy. Jeżeli tak to prosimy o informację z jakiej firmy (firm) skorzystano z programu lojalnościowego, jaka była kwota wydanych środków publicznych, jaką nagrodę otrzymano za tą kwotę i jakieś wartości była deklarowana nagroda.

Pełna treść wniosku