Wniosek z dnia 1.08.2023 r. (WB1-GN.1431.11.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 1.08.2023 r. (WB1-GN.1431.11.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

odnośnie postępowania WB1-GN.272.30.2023 „Zlecenie podziału działki 155/2 obręb Szczytniki pod poszerzenie drogi, zgodnie z załącznikiem mapowym" w zakresie złożonych ofert ich wysokości i podmiotów składających oferty

Pełna treść wniosku