Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (SE-WAO.1431.1.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (SE-WAO.1431.1.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

udostępnienie informacji, czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku ( dalej jako 'Nieruchomość"), posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440);

oraz, w przypadku gdy Nieruchomość posiada taki dostęp, wskazanie:

  • nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną, do której Nieruchomość posiada dostęp;
  • podstawy prawnej na jakiej przedmiotową drogę zakwalifikowano jako drogę publiczną, a także przesłanie kopii aktu nadającego jej status drogi publicznej;
  • numerów ksiąg wieczystych, którymi objęte są działki ewidencyjne sąsiadujące z Nieruchomością, na których znajduje się droga publiczna;
  • dokumentacji potwierdzającej dostęp Nieruchomości do drogi publicznej, a także przesłanie kopii zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Pełna treść wniosku