Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (WB1-GN.1431.1.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (WB1-GN.1431.1.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku ( dalej jako "Nieruchomość"),

  • była/były lub jest/są przedmiotem roszczeń o zwrot Nieruchomości przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych, lub
  • czy w stosunku do Nieruchomości toczy się jakiekolwiek postępowanie reprywatyzacyjne lub postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia Nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, m.in. postępowanie o zwrot nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wywłaszczonej lub o odszkodowanie z tytułu przejęcia lub wywłaszczenia nieruchomości lub postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu lub decyzji wywłaszczeniowej oraz czy zostało zgłoszone jakiekolwiek żądanie wszczęcia takiego postępowania.

Pełna treść wniosku