Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (WB1-GN.1431.2.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (WB1-GN.1431.2.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy na terenie nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku ( dalej jako "Nieruchomość"),
zostały zaplanowane jakichkolwiek przedsięwzięcia ze środków publicznych, które mogą skutkować nałożeniem opłaty adiacenckiej.

Pełna treść wniosku