Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (WB1-PP.1431.3.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.01.2022 r. (WB1-PP.1431.3.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy nieruchomość/nieruchomości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku (dalej jako "Nieruchomość"),

  • potwierdzenia przeznaczenia terenu Nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
  • wskazania, czy toczy się lub było prowadzone postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla Nieruchomości, a także
  • wskazania, czy toczy się postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla Nieruchomości. 

Pełna treść wniosku