Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.01.2023 r. (WB1-PP.1431.2.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Wnoszę o udostępnienie ofert oraz kwot zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu WB1-PP.3037.22.2022 "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gminy Kórnik w 2023 roku" ogłoszonym w dniu 28.12.2022 r. (składanie ofert do dnia 04.01.2023 r.). Wnoszę również o informację, z kim i na jaką kwotę za jeden projekt decyzji zawarto umowę na realizację zadania

Pełna treść wniosku