Wniosek z dnia 11.04.2023 r. (SE-WAO.1431.18.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.04.2023 r. (SE-WAO.1431.18.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

 1. Czy w Państwa urzędzie funkcjonuje system EZD (zgodny z definicją art.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011) jako podstawowy system zarządzania dokumentacją? 
  • Jeśli „TAK” to:  Kiedy i na podstawie jakiego normatywu został wdrożony?  
  • Jaki? (proszę podać nazwę)
  • Czy w systemie jest moduł archiwum zakładowego?
 2. Jakie klasy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt prowadzone są wyłącznie w systemie EZD? (proszę podać maksymalnie 3 przykłady).
 3. Proszę o podanie tzw. wyjątków od podstawowego sposobu załatwiania spraw (maksymalnie 3 przykłady klas z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt).
 4. Jeśli nie (zob. pkt.l), to czy w urzędzie funkcjonują narzędzia (tele)informatyczne (np. PROTON, SIDAS, ZETO) wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych i/lub archiwalnych? (np. rejestr korespondencji przy chodzącej/wy chodzącej, elektroniczny spis spraw). Jeśli tak, to jakie? Proszę podać nazwę i producenta.
 5. Czy w Państwa urzędzie obowiązują inne normatywy (oprócz instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt) regulujące zarządzanie dokumentacją?
 6. Czy w Państwa urzędzie występuje osobne stanowisko koordynatora czynności kancelaryjnych?
 7. Czy podczas procedury wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostce (zob. pkt.l) odbywały się specjalne, dedykowane temu kursy szkoleniowe?
 8. Czy w Państwa urzędzie jest zorganizowany skład informatycznych nośników danych?
 9. Czy w Państwa urzędzie jest zorganizowany skład chronologiczny?

Pełna treść wniosku