Wniosek z dnia 11.04.2023 r. (WB1-GN.1431.3.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.04.2023 r. (WB1-GN.1431.3.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy Gmina Kórnik jest właścicielem działki nr 339 obręb Bnin oraz czy działka ta będzie przewidziana do sprzedaży w najbliższym czasie. Proszę również o informację kto jest właścicielem przewodu/kabla przebiegającego przez powyższą działkę (od strony ul. Śremskiej) oraz czy te przewody/kable są czynne czy nie.

Pełna treść wniosku