Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (SE-WAO.1431.26.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (SE-WAO.1431.26.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  • informacji dotyczących nieruchomości położonych w Żernikach położonych na działkach ewidencyjnych o numerach 53/60, 53/61, 53/75; 53/94; 53/93; 14/2.

Pełna treść wniosku