Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (WB1-PP.1431.38.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (WB1-PP.1431.38.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

w odniesieniu do:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXIV/296/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 lipca 2016 r. w rejonie ulicy Poznańskiej i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik;
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr L/506/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 lutego 2010 r. terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w Żernikach; (dalej jako „MPZP”),
  1. toczą lub toczyły się postępowania mające na celu ich wzruszenie lub zmianę (jeśli tak, prosimy o informację na jakim etapie znajdują się takie postępowania lub wskazanie nr odpowiednich uchwał zmieniających);
  2. czy któryś z ww. MPZP został zaskarżony bądź też czy została stwierdzona jego nieważność w całości lub części (jeśli tak prosimy o wskazanie etapu takiego postępowania lub podanie numeru sygnatury orzeczeń stwierdzających taką nieważność)

Pełna treść wniosku