Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (WB1-PP.1431.40.2023) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (WB1-PP.1431.40.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

w odniesieniu do:

  • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/60, 53/61, 53/75 (id: 302109_5.0023.53/60; 302109_5.0023.53/61; 302109_5.0023.53/75), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW ;
  • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/94 (id: 302109_5.0023, ŻERNIKI), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW;
  • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/93 (id: 302109_5.0023, ŻERNIKI), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW;
  • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 14/2 (id: 302109_5.0023.14/2), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW

(dalej jako „Nieruchomości”);
we wskazanym poniżej zakresie:

  1. Czy na obszarze Nieruchomości bądź na nieruchomościach sąsiadujących z Nieruchomościami obecnie prowadzone bądź planowane są jakiekolwiek inwestycje, o których wiadomo adresatowi niniejszego wniosku? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na to pytanie - co jest przedmiotem takich inwestycji i czy wiążą się one z jakimikolwiek obowiązkami/ograniczeniami dla właściciela Nieruchomości?
  2. Czy w odniesieniu do obszaru Nieruchomości zostały wydane jakiekolwiek:
  • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • decyzje o pozwoleniu na budowę,
  • decyzje o warunkach zabudowy, bądź
  • decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

lub czy toczą się obecnie postępowania zmierzające do wydania takich decyzji? Jeżeli takie decyzje zostały wydane, proszę o przesłanie ich zanonimizowanych kopii, natomiast w przypadku toczących się postępowań - informację, co jest przedmiotem postępowania i na jakim jest ono etapie.

Pełna treść wniosku