Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (WB2-SM.1431.3.2023) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.07.2023 r. (WB2-SM.1431.3.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

w odniesieniu do: 

  • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/60, 53/61, 53/75 (id : 302109_5.0023.53/60; 302109_5.0023.53/61; 302109_5.0023.53/75), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW;
  • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/94 (id : 302109_5.0023, ŻERNIKI), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW;
  • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 53/93 (id : 302109_5.0023, ŻERNIKI), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW;
  • nieruchomości położonej w Żernikach, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo Wielkopolskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 14/2 (id : 302109_5.0023.14/2), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod nr KW;

(dalej jako „Nieruchomości”);

we wskazanym poniżej zakresie:
Czy zostały wydane decyzje o przeznaczeniu Nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w trybie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej bądź też czy toczy się postępowanie w sprawie wydania takiej decyzji?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę o podanie informacji dotyczącej:

  • daty, sygnatury i treści takiej decyzji;

lub jeśli postępowanie jest w toku:

  1. kto jest wnioskodawcą w toczącym się postępowaniu i kiedy dane postępowanie zostało wszczęte;
  2. pod jaką sygnaturą sprawy toczy się obecne postępowanie;
  3. jaki jest przedmiot żądania objęty wnioskiem na podstawie, którego postępowanie zostało wszczęte;
  4. na jakim, etapie znajduje się dane postępowanie.

Pełna treść wniosku