Wniosek z dnia 11.08.2021 r. (WB1-PP.1431.44.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.08.2021 r. (WB1-PP.1431.44.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

aktu takiego jak uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, w rejonie ulicy Kowalskiej Uchwała nr XL/531/2017, a mianowicie:

  1. na jakim etapie jest procedura planistyczna;
  2. czy istnieje już wstępny projekt tego planu;
  3. kiedy przewiduje się uchwalenie planu.

Pełna treść wniosku