Wniosek z dnia 11.09.2023 r. (WB1-ET.1431.14.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.09.2023 r. (WB1-ET.1431.14.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

wnoszę o wskazanie: 

  1. numeru ewidencyjnego działek, na których znajduje się ul. Szkolna (położona na terenie gminy Kórnik, sąsiadującą prostopadle z działka 85/3 położoną w Tulcach, gminie Kleszczewo) oraz podmiotów, którym przysługuje tytuł prawny do takich działek ewidencyjnych; 
  2. kategorii dróg, do której jest zaliczana ul. Szkolna - jeśli droga ta stanowi drogę publiczną, proszę o dołączenie uchwały kategoryzującej ul. Szkolną jako drogę publiczną; 
  3. numeru ewidencyjnego działek, na których znajduje się ul. Stachowska (położona na terenie gminy Kórnik, przebiegająca prostopadle do ulicy Szkolnej) oraz podmiotów, którym przysługuje tytuł prawny do takich działek ewidencyjnych; 
  4. kategorii dróg, do której jest zaliczana ul. Stachowska - jeśli droga ta stanowi drogę publiczną, proszę o dołączenie uchwały kategoryzującej ul. Stachowską jako drogę publiczną.

Pełna treść wniosku