Wniosek z dnia 11.12.2023 r. (B-KP.1431.3.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 11.12.2023 r. (B-KP.1431.3.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

danych z gminy Kórnik o: 

  • burmistrzach / wójtach z lat 1990-2023, 

  • zastępcach burmistrza / wójta z lat 2002-2023 (w tym urzędujących), 

  • członkach zarządu gminy z lat 1990-2002, 

  • sekretarzach gminy z lat 1990-2023.

Pełna treść wniosku