Wniosek z dnia 12.05.2023 r. (SE-WAO.1431.20.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 12.05.2023 r. (SE-WAO.1431.20.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Czy w latach 2018-2023 do budżetu Miasta i Gminy Kórnik, wpływały środki finansowe z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z eksploatacją złóż kopalin położonych na terenie gminy Kórnik?

Pełna treść wniosku