Wniosek z dnia 12.07.2021 r. (WB2-ET.1431.16.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 12.07.2021 r. (WB2-ET.1431.16.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

kopii (skanu) dokumentów dot. sprawy WB2-ET. 7223.66.2020, a przede wszystkim:

 1. Treści pisma wiodącego dotyczącego otwarcia sprawy WB2-ET.7223.66.2020.
 2. Treści wniosku (w całości), z dnia 17.06 złożonego przez właścicieli posesji Rekreacyjna 28 i Rekreacyjna 75, na który to wniosek odpowiedź znajduje się w załączniku.
 3. Treści petycji mieszkańców (jeśli inna niż dokument w pkt.2), na podstawie której została podjęta decyzja demontażu progów zwalniających, wraz z listą podpisów mieszkańców i widocznym nagłówkiem listy - celem zbiórki podpisów.
 4. Skład i funkcje uczestników, godzina oraz plan wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 18.06.2021, wraz z raportem.
 5. Skład i pełnione funkcje publiczne członków Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Kórnik.
 6. Rekomendacje tut. Urzędu przekazane do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, o których mowa w treści załączonego dokumentu.
 7. Opinia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Poznaniu, tj. odpowiedź do rekomendacji patrz pkt.6.
 8. Wnioski tut. Urzędu z analizy dokumentów wskazanych w punktach 6 i 7, planowane rozwiązania przywracające bezpieczeństwo i terminy ich realizacji.
 9. Analizy i raporty z badań hałasu przed demontażem.
 10. Analizy i raporty z badań drgań przed demontażem.
 11. Analizy natężenia ruchu i jego rodzaju w strefie zamieszkania ul. Rekreacyjna.
 12. Przebieg konsultacji społecznych w kwestii zamiaru demontażu progów.
 13. Źródło finansowania zakupu i montażu trzech spowalniaczy w ulicy Rekreacyjnej oraz uzasadnienie realizacji inwestycji.
 14. Określenie rozwiązań wysokości budżetu i terminu realizacji nowych/zamiennych rozwiązań dla istniejących nie pogarszających bezpieczeństwa w strefie zamieszkania ul. Rekreacyjna.
 15. Kopię treści notatki służbowej z rozmowy telefonicznej z Inspektorem Mirosławem Stachowiakiem przeprowadzonej w dniu 9.07.2021 ok. godz. 10.15 - wnioskowałem o nią w toku rozmowy.

Pełna treść wniosku