Wniosek z dnia 12.09.2022 r. (SE-WAO.1431.16.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 12.09.2022 r. (SE-WAO.1431.16.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Czy państwa jednostka samorządowa prowadziła, prowadzi lub planuje prowadzić program/zadania/działania/projekty tworzenia instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła na budynkach publicznych będących w państwa zarządzie lub w jednostkach podległych?
  2. Jeżeli istnieje program/zadanie/działanie/projekt opisany w pkt. 1. lub jest planowany, to jakie były/są jego założenia lub skutek programu/zadania/działania/projektu (ilość instalacji, koszt, oszczędności)?
  3. Czy państwa jednostka samorządowa prowadziła, prowadzi lub planuje program/zadania/działania/projekty wymiany punktów oświetlenia w budynkach oraz przestrzeniach publicznych będących w państwa zarządzie oraz jednostek podległych na oświetlenie w technologii LED?
  4. Jeżeli istnieje program/zadanie/działanie/projekt opisany w pkt. 3. lub jest planowany, to jakie były/są jego założenia lub skutek programu/zadania/działania (ilość instalacji, koszt, oszczędności)?
  5. Czy państwa jednostka samorządowa prowadziła, prowadzi lub planuje program/zadania/działania/projekty dotyczące energii elektrycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. w budynkach publicznych, będących w państwa zarządzie lub w jednostkach podległych?
  6. Jeżeli takie program/zadania/działania/projekty były prowadzone lub są planowane, to jakie były/są jego założenia oraz – w wypadku już ich przeprowadzenia – jaki był skutek tych działań?
  7. Jaki był koszt energii elektrycznej, w poprzednim okresie rozliczeniowym, wykorzystanej na oświetlenie przestrzeni publicznych i ulic, będących w państwa zarządzie oraz jednostek podległych? Jaka część tego oświetlenia wykonywana jest w technologii LED?

Pełna treść wniosku