Wniosek z dnia 12.10.2022 r. (WB1-PP.1431.39.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 12.10.2022 r. (WB1-PP.1431.39.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

kopii z protokołu z dyskusji publicznej, sporządzonego w toku wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik – etap 2. Ponadto proszę o udostępnienie nagrania z przebiegu dyskusji publicznej na płycie CD.

Pełna treść wniosku