Wniosek z dnia 12.10.2022 r. (WB1-PP.1431.41.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 12.10.2022 r. (WB1-PP.1431.41.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy:

  1. powstał już projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. kiedy przewiduje się publikację dokumentów planistycznych do konsultacji społecznych;

w ramach procedury planistycznej, jaką zainicjowała UCHWAŁA NR XXXVII/531/2021 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czołowo, gmina Kórnik.

Jeżeli dokument, o jakim mowa w pkt 1) - projekt graficzny i projekt pisemny - już powstał, to ja proszę o udostępnienie mi tych dokumentów.

Pełna treść wniosku