Wniosek z dnia 13.01.2022 r. (SE.1431.1.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 13.01.2022 r. (SE.1431.1.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  • działań podjętych przez gminę w zakresie przygotowania do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Pełna treść wniosku