Wniosek z dnia 13.02.2023 r. (WB1-PP.1431.10.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 13.02.2023 r. (WB1-PP.1431.10.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

zaświadczenia o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, lub ich braku na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: 274/2 (obręb Dziećmierowo), położonej w Kórniku, przy ul. Wiatracznej

Pełna treść wniosku