Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 13.06.2022 r. (B-WSO.1431.2.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Stan ludności poszczególnych miejscowości i ulic Gminy Kórnik na dzień 31.12.2021 r.

Pełna treść wniosku