Wniosek z dnia 13.09.2023 r. (WB1-ET.1431.15.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 13.09.2023 r. (WB1-ET.1431.15.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

wskazanie: 

  • podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia - rozbudowę ul. Stachowskiej, w tym podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie prac oraz ich sfinansowanie; 
  • czy zostało podpisane porozumienie drogowe - jeśli tak, bardzo proszę o przekazanie jego skanu; 
  • czy została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej („ZRID") w stosunku do ul. Stachowskiej - jeśli tak, bardzo proszę o przekazanie skanu ZRID; 
  • czy ustalony został przebieg rozbudowy ul. Stachowskiej - jeśli tak, bardzo proszę o przekazanie skanu projektów drogowych oraz treści wszelkich innych ustaleń, aneksów (obecnych i planowanych), 
  • daty końcowej, do której rozbudowa ul. Stachowskiej według zamierzeń władz gminy Kórnik ma zostać sfinalizowana; 
  • czy w ramach ww. inwestycji drogowej planowane jest poszerzenie pasa drogowego - jeśli tak, bardzo proszę o przedstawienie szczegółów poszerzenia pasa drogowego.

Pełna treść wniosku