Wniosek z dnia 14.02.2022 r. (WB1-OSR.1431.2.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 14.02.2022 r. (WB1-OSR.1431.2.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie", przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

Pełna treść wniosku