Wniosek z dnia 14.05.2021 r. (WB1-GN.1431.7.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 14.05.2021 r. (WB1-GN.1431.7.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

Udzielenie odpowiedzi na pytanie czy, wedle informacji posiadanych przez tutejszy Organ, dla nieruchomości położonej w Robakowie:

nieruchomość gruntowa składająca się między innymi z działki o numerze ewidencyjnym 24, o powierzchni 25,8092 ha, położona w Robakowie, gmina Kórnik, obręb: 302109_5.0018 Robakowo, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00028456/5;   

Pełna treść wniosku