Wniosek z dnia 14.05.2021 r. (WB2-WI.1431.8.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 14.05.2021 r. (WB2-WI.1431.8.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Jakie były wymagania, specyfikacja oraz opis przedmiotu zamówienia dla dokumentacji projektowej, stanowiącej część dokumentacji postępowania przetargowego "Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego wraz z infrastrukturą techniczną etap III (część 3)", ogłoszonego w dn. 31.10.2019r. (ogłoszenie nr 617497-N-2019), zwanej dalej dokumentacją projektową - proszę o udostępnienie stosownych dokumentów.
2. Czy informacja o przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej była powszechnie dostępna. Jeśli tak, to proszę o udostępnienie potwierdzających ten fakt dokumentów.
3. Podanie nazw oferentów zgłaszających możliwość wykonania dokumentacji projektowej oraz proponowanych kwot realizacji. 
4. Podanie która oferta została wybrana i za jaką kwotę oraz podanie uzasadnienia tego wyboru.

Pełna treść wniosku