Wniosek z dnia 14.12.2023 r. (SE-WAO.1431.30.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 14.12.2023 r. (SE-WAO.1431.30.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

wydanych oraz będących w trakcie postępowania w okresie od 01.01.2017 do dnia dzisiejszego warunków zabudowy i Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych, w zakresie obejmującym nr działki, obręb, nr decyzji, planowaną moc instalacji (podaną w MW) oraz nazwę wnioskodawcy. Informacje te są niezbędne do odpowiedniego oszacowania potencjału rozwoju planowanych projektów fotowoltaicznych w Państwa Gminie oraz jednocześnie wymagane do określenia skumulowanego oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji.

Pełna treść wniosku