Wniosek z dnia 15.05.2023 r. (SE-WAO.1431.21.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 15.05.2023 r. (SE-WAO.1431.21.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

usług IOD, informatycznych, audytowych, koordynatora dostępności, pełnomocnika ds. informacji niejawnych, dokumentów strategicznych, 

Pełna treść wniosku