Wniosek z dnia 15.05.2023 r. (WB2-SM.1431.2.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 15.05.2023 r. (WB2-SM.1431.2.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

aktualnej “Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji”

Pełna treść wniosku