Wniosek z dnia 15.06.2023 r. (WB2-ET.1431.9.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 15.06.2023 r. (WB2-ET.1431.9.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

czy nieruchomość/nierachomości wskazane w załączniku nr I do niniejszego wniosku (dalej jako "Nieruchomość"),:

posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 f. (Łj. Dz.U. z 2016 r. por 1440); oraz, w przypadku gdy Nieruchomość posiada toki dostęp, wskazanie:

  • nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną, do której Nieruchomość posiada dostęp;
  • podstawy prawnej na jakiej przedmiotową drogę zakwalifikowano jako drogę publiczną, a także przesłanie kopii aktu nadającego jej status drogi publicznej;
  • numerów ksiąg wieczystych, którymi objęte są działki ewidencyjne sąsiadujące z Nieruchomością, na których znajduje się droga publiczna;
  • dokumentacji potwierdzającej dostęp Nieruchomości do drogi publicznej, a także przesianie kopii zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Pełna treść wniosku