Wniosek z dnia 15.07.2021 r. (WB1-PP.1431.41.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 15.07.2021 r. (WB1-PP.1431.41.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

danych dotyczących:

  • Inwestora (wnioskodawcy),
  • lokalizacji,
  • mocy,

przedsięwzięć związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, dla których zostały wydane (od 2016 r.) lub są obecnie procedowane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i/ lub decyzję o warunkach zabudowy na terenie gminy.

Pełna treść wniosku