Wniosek z dnia 15.10.2021 r. (B-PG.1431.16.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 15.10.2021 r. (B-PG.1431.16.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla:

  • działek o numerach ewidencyjnych 79/1 i 81 z obrębu 0007 Dachowa, położonych we wsi Dachowa, gminie Kórnik, dla których Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ..... ,
  • działki o numerze ewidencyjnym 80 z obrębu 0007 Dachowa, położonej we wsi Dachowa, gminie Kórnik, identyfikator działki 302109_5.0007.80

(łącznie dalej jako „Nieruchomość"), są objęte wpisem do gminnej ewidencji zabytków, rejestru zabytków oraz czy są planowane działania mające na celu wpisanie Nieruchomości lub jej otoczenia do gminnej ewidencji zabytków.
W przypadku objęcia Nieruchomości lub jej otoczenia wpisem do gminnej ewidencji zabytków, uprzejmie proszę o wskazania formy ochrony oraz podstawy prawnej jej ustanowienia.

Pełna treść wniosku