Wniosek z dnia 15.10.2021 r. (B-PG.1431.17.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 15.10.2021 r. (B-PG.1431.17.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

  • stanowisku archeologicznym zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 79/1, obręb ewidencyjny 0007 Dachowa (id. 302109_5.0007.79/1), który został zewidencjonowany w ewidencji zabytków dla województwa Wielkopolskiego jako obszar AZP 54-29/96;
  • dwóch stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie działki ewidencyjnej nr 79/1, które zostały zewidencjonowane w ewidencji zabytków dla województwa Wielkopolskiego jako obszary AZP 54-29/93 oraz 190.

Pełna treść wniosku