Wniosek z dnia 15.11.2021 r. (WB1-PP.1431.61.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 15.11.2021 r. (WB1-PP.1431.61.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

działań i etapie prowadzonego postępowania planistycznego w zakresie uchwały nr XLV7603/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 marca 2018 r., a w szczególności określenie na jakim etapie postępowania jest procedura o raz w jakim okresie planowane jest zakończenie procedury administracyjnej.

Pełna treść wniosku