Wniosek z dnia 16.02.2023 r. (WB1-PP.1431.8.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 16.02.2023 r. (WB1-PP.1431.8.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

o informację, na jakim AKTUALNIE etapie jest proces legislacyjny obejmujący uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania, o jakim mowa w uchwale nr XL/531/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, w rejonie ulicy Kowalskiej

Pełna treść wniosku