Wniosek z dnia 16.03.2022 r. (WB1-PP.1431.8.2022) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 16.03.2022 r. (WB1-PP.1431.8.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

o informację, na jakim AKTUALNIE etapie jest proces legislacyjny obejmujący uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania dla działki o numerze:
- 302109_5.0017.110/32.
- 302109_5.0017.110/86
- 302109_5.0017.107


Proszę o informację:
a) gdzie jest dokumentacja planistyczna, a w tym projekt planu (proszę wskazać mi link do strony internetowej);
b) kiedy można spodziewać się wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu;
c) kiedy plan może być uchwalony.

Pełna treść wniosku