Wniosek z dnia 16.03.2023 r. (WB1-WGO.1431.2.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 16.03.2023 r. (WB1-WGO.1431.2.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

Podanie ilości odpadów w Mg (z podziałem na frakcję) przekazanych do zagospodarowania Instalacji Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie Witaszyczki ul. Mariusza Małynicza 1 63-200 Jarocin za pośrednictwem stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Mateuszewie gm. Śrem. Powyższe dane tonażowe proszę podać za rok 2022.

Pełna treść wniosku