Wniosek z dnia 16.08.2021 r. (WB1-PP.1431.45.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 16.08.2021 r. (WB1-PP.1431.45.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 210/4, 210/5 została wydana decyzja o warunkach zabudowy. 

Pełna treść wniosku