Wniosek z dnia 16.08.2022 r. (SE-WAO.1431.14.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 16.08.2022 r. (SE-WAO.1431.14.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

 1. Czy w mieście funkcjonuje dedykowany program/strategia dla młodzieży? W przypadku odp twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego.
 2. Jakie wydarzenia skierowane bezpośrednio dla młodzieży organizowały/współorganizowały/objęły patronatem władze miejskie od roku 2015 r.?
 3. Czy w Urzędzie Miasta/Gminy powołany został pełnomocnik Prezydenta Miasta/Burmistrza/Wójta właściwy do spraw młodzieży? W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wyszczególnienie głównych działań przez niego podjętych od czasu jego powołania.
 4. Czy Rada Miejska wyraziła zgodę na powołanie w trybie art. 5b ust. 2 Młodzieżowej Rady Miasta lub innego organu o podobnym charakterze? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego i danych dotyczących wysokości budżetu Młodzieżowej Rady Miasta od czasu jej powołania, a także wyszczególnienia głównych działań przez nią podjętych od 2015 r.
 5. Czy w mieście funkcjonuje młodzieżowy budżet obywatelski? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego i przekazanie danych dotyczących dysponenta środków І wysokości młodzieżowego budżetu obywatelskiego od czasu Jego powołania.
 6. Jakie działania podjęły władze miejskie od 2015 r. w celu wsparcia działalności samorządów uczniowskich?
 7. Czy w mieście funkcjonuje fundusz celowy, którego środki przeznaczone są na działalność samorządów uczniowskich? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego, danych dotyczących dysponenta środków oraz rocznej wysokości funduszu od czasu jego powołania i działań SU wspartych z jego środków.
 8. Czy władze miejskie wypłacają stypendia młodzieżowe dla uczniów uzdolnionych lub wyróżniających się działalnością społeczną? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przekazanie stosownego aktu prawa miejscowego.
 9. Czy i w jakim zakresie władze miejskie organizują doradztwo zawodowe dla młodzieży?
 10. Czy i w jakim zakresie władze miejskie podejmują działania mające na celu upowszechnienie wśród młodzieży kultury zarówno duchowej (sztuka, literatura, teatr, muzyka, film itp.), jak i fizycznej?
 11. Czy i w jakim zakresie publiczny transport zbiorowy, dla którego organizatorem jest miasto/gmina, jest bezpłatny dla młodzieży/uczniów?
 12. Czy i w jakim zakresie władze miejskie podejmują działania w sprawach młodzieżowych niezawierające się w powyższych pytaniach.

Pełna treść wniosku