Wniosek z dnia 16.12.2022 r. (SE-WAO.1431.21.2022)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 16.12.2022 r. (SE-WAO.1431.21.2022)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. czy w latach 2021-2022 usługę audytu wewnętrznego, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych przeprowadzała firma: ...
  2. czy w latach 2021-2022 usługę audytu wewnętrznego, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych przeprowadzała firma: ...

Pełna treść wniosku