Wniosek z dnia 17.05.2021 r (WB1-PP.1431.29.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 17.05.2021 r (WB1-PP.1431.29.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie czy, wedle informacji posiadanych przez tutejszy Organ, dla nieruchomości położonej w Robakowie, tj.: nieruchomość gruntowa, składająca się między innymi z działki o numerze ewidencyjnym 24, o powierzchni 25,8092 ha, położona w Robakowie, gmina Kórnik, obręb: 302109_5.0018 Robakowo, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00028456/5;
(dalej „Nieruchomość”),

  1. została podjęta uchwała o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.).
  2. w wypadku objęcia Nieruchomości przedmiotową uchwałą proszę o wskazanie odpowiedniego numeru uchwały Rady Miasta, w której nastąpiło ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury na obszaru położenia Nieruchomości.
  3. Jeśli zaś w stosunku do Nieruchomości nie została podjęta uchwała, proszę o informację czy trwają obecnie prace nad przygotowaniem projektu uchwały i na jakim są etapie.

Pełna treść wniosku