Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 17.05.2021 (WB1-OSR.1431.17.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

udzielenie odpowiedzi na pytanie czy, wedle informacji posiadanych przez tutejszy Organ, następująca nieruchomość położona w Robakowie, tj.:

nieruchomość gruntowa, składająca się między innymi z działki o numerze ewidencyjnym 24, o powierzchni 25,8092 ha, położona w Robakowie, gmina Kórnik, obręb: 302109J.0018 Robakowo, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze P01D/00028456/5;

Pełna treść wniosku