Wniosek z dnia 17.06.2021 r. (WB1-PP.1431.38.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 17.06.2021 r. (WB1-PP.1431.38.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

czy dla terenu działek o numerach ewid. 110/33-110/38, 110/45-53, 110/66-110/71, 110/54-65, 110/72-86, 112/10-112/33, 433/20-433/65 ob. Radzewo, gmina Kórnik przed rokiem 2016 zostały ustalone warunki zabudowy i na jakie cele (zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Pełna treść wniosku