Wniosek z dnia 17.08.2021 r. (SK-SP.14311.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 17.08.2021 r. (SK-SP.14311.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Uchwała budżetowa na rok 2020 wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi oraz protokoły z tych sesji organu uchwałodawczego, podczas których została uchwalona uchwała budżetowa oraz uchwały zmieniające.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.
  3. Wieloletnia Prognoza Finansowa obowiązująca w roku 2020 wraz z uchwałami zmieniającymi przyjętymi w roku 2020 oraz protokoły z tych sesji organu uchwałodawczego, podczas których została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz uchwały zmieniające.

Pełna treść wniosku